KORONA (Covid-19) Päivitetty 8.1.2022

Koronaministerityöryhmä on suositellut sisätilojen käytön rajaamista näillä näkymin tammikuun loppuun saakka.

Seuraamme viranomaisten ohjeistuksia sisätilojen sulkutoimenpiteistä ja odotamme vahvistusta siitä, otetaanko niitä käyttöön myös Varsinais-Suomessa. Tätä tietoa tuskin tulee enne maanantaita. Lähetämme jäsenkirjeet oppilaillemme heti kun varmistus asiassa saadaan. Tällä hetkellä olevin tiedoin, aloitamme tunnit maanantaina lukujärjestyksen mukaan. Olemme valmiit sulkemaan koulun nopeallakin aikataululla, joten toivomme kaikkien seuraavan tiedotusta.

Kevään 2022 mahdollisia korona-rajoituksia ja sulkutoimenpiteitä silmällä pitäen tiedotamme seuraavasti:

Jos viranomaiset päättävät sulkea harrastustoiminnan kokonaan määräajaksi, tulemme jatkamaan tanssikautta keväällä lisäämällä tanssiviikkoja kohti kesää. Tulemme korvaamaan kaikki menetetyt lähiopetustunnit ja viikot kauden aikana erilaisin toimenpitein ja erikoisaikatauluin, joista tiedotamme jäsenkirjeellä.

Tanssikoulu pidättää oikeuden muuttaa ryhmäkokoja ja kevätkauden aikatauluja kauden aikana, koronatilanteen edellyttämien toimintaohjeiden mukaan.

Kilparyhmien osalta tulemme noudattamaan ryhmien kanssa yhdessä suunniteltuja toimintatapoja ja aikatauluja.

Koulun kaikissa yleisissä tiloissa on suositeltavaa käyttää maskia. Kädet tulee desinfioida tiloihin tullessa ja sieltä poistuttaessa. Muutenkin toivomme tarkkaa käsihygieniaa. Pyritään välttämään tarpeettomia lähikontakteja ja säilyttämään turvaetäisyys mahdollisuuksien mukaan. (Päivitetty 8.1.2022)

Lisätietoa asiasta saat laittamalla sähköpostia studiodance.effect(at)gmail.com