Tanssikoulun toimintaohjeet ja säännöt:

1. Turku Disco & Show Dancers ry on yhdistys joka pyrkii edistämään liikunnallisuutta ja terveellistä elämäntapaa. Siksi toimintasuunnitelmaamme on kirjattu ehdoton tupakointi- ja nuuskan käyttökielto koulun tiloissa, piha-alueella sekä tapahtumissa. Kielto koskee niin tanssijoita kun vanhempiakin. Studio Dance Effect on savuton!

Kaikkien Päihdyttävien aineiden käyttö on kiellettyä tanssikoulun tiloissa, piha-alueella ja tapahtumissa. Pyrimme edistämään päihteetöntä elämää.

Tulemme puuttumaan tupakointiin, nuuskan käyttöön ja pähdyttävien aineiden käyttöön tanssikoulun alueella.

2. Pidetään yhdessä ympäristö siistinä. Vältetään roskaamista ja huolehditaan yleisestä siisteydestä yhdessä.

3. Tanssikoulu on kiusaamisesta vapaa alue! Emme hyväksy minkäälaista kiusaamista ja puutumme kaikkiin kiusaamistapauksiin, jotka saamme tietoomme. Pidetään yhdessä huolta turvallisesta, iloisesta ja mielekkäästä harrastamisesta.

4. Tanssikoululla käy myös allergisia harrastajia, joten kaikkien kotieläinten tuonti koulun tiloihin on ehdottomasti kiellettyä!

Sääntöjä noudattamalla, harrastusympäristö on kaikille turvallinen ja mielyttävä, joten TDSD ry toivoo kaikkien noudattavan ohjeistusta.

 

 

Savuton harrastepaikka

Turku Disco & Show Dancers ry       

Yhdistys on savuton ja päihteetön kaikessa toiminnassa.

Pyrimme edistämään lasten, nuorten ja aikuisten savutonta ja päihteetöntä elämää. Puutumme kaikkeen sellaiseen toimintaan savuttomuuden ja päihteettömyyden osalta, joka on näkyvää yhdistystoiminnassa.

Tanssikoulun tilat (piha), kilpailut, leirit jne. ovat täysin savuttomia ja päihteettömiä. Nuuskan käyttö on kaikessa yhdistyksen toiminnassa täysin kiellettyä.

Jotta harrastusympäristön savuttomuus ja päihteettömyys toteutuu, on vanhempien ja huoltajien myös otettava tarkasti huomioon nämä tanssikoulun ympäristöä koskevat säännöt. 

Tanssikoulun sisääntulon edustalle on lisätty tupakointikieltomerkit ja merkkejä tulee ehdottomasti noudattaa,