STUDIO DANCE EFFECT

TANSSINOPETUS

TANSSINOPETUS STUDIO DANCE EFFECTILLÄ

 

Studio Dance Effectin (SDE) tanssinopetus toteutetaan SDE:n opetussuunnitelman mukaan. Tuntisisällöt ovat lapsen, nuoren ja aikuisten kehitystason mukaisesti suunniteltuja. Monipuoliset harjoitteet sekä turvallinen ja kannustava ilmapiiri motivoivat harjoitteluun ja tekevät treenistä hauskaa. Taitojen opettelu vaiheittain oikeassa järjestyksessä takaavat oppimisen sekä positiivisen ja kannustavan harrastuskokemuksen. Tanssitunneilla opitaan rytmiä, tanssitekniikkaa, eri tanssilajeja sekä motorisia taitoja kehittäen liikkuvuutta, ketteryyttä, tasapainoa ja koordinaatiota. Myös sosiaaliset taidot karttuvat.

Ilo, aitous ja inhimillisyys ovat toimintamme periaatteita. SDE:llä luodaan hyvät harrastusolosuhteet tanssi-innostuksen syntymiselle ja taitojen kehittymiselle.SDE:llä jokainen harjoittelee omalla tasollaan ja omien tavoitteiden mukaisesti.

Jokainen tanssillinen tunti koostuu alkulämmittelystä, tekniikkaharjoitteista sekä tanssillisesta koreografiaosuudesta.

Alkulämmittely sisältää eri ikäryhmille erilaisia ja eritasoisia, kehoa tuntiin valimistavia osuuksia. Lapsille alkulämmittely toteutetaan usein leikin ja ilon kautta. Nuorten ja aikuisten osalta alkulämmittelyssä on mukana teknisempiä ominaisuuksia, iloa unohtamatta.

Tekniikkaosio toteutetaan usein diagonaalissa (salin poikki) tehtävin harjoittein. Harjoitteet sisältävät askelsarjoja sekä lajille ominaisia tekniikkaharjoitteita.

Lopputunnin koreografiaosuus toteutetaan aina ikä- ja taitotaso huomioon ottaen. Koreografioita opetellaan 2-5 viikon sykleissä, jolla taataan koreografioiden omaksuminen sekä monipuolisuus.

Tanssitunnut -välilehdeltä löytyy lisää tietoa eri ikäryhmien tunneista. 

SDE:n oppilaat eivät ole vakuutettuja tanssikoulun puolesta. Suosittelemme oppilaille vapaaehtoista tapaturmavakuutusta.